Call Now
Call Now

View Blogs

आमवात - Rheumatoid arthritis

आम - म्हणजे अपक्व आहार रसवात - शरीरात प्रकोपित झालेला वातदोष आपण सेवन केलेल्या आहारावर पचन प्रक्रिया होऊन प्राकृत आहाररस तयार होतो....

Read More

उत्तरबस्ती

विशिष्ट प्रकारचे औषधे गर्भाशयात किंवा मूत्राशयात सोडले जातात यालाच उत्तरबस्ती म्हणतात. पंचकर्मा मध्ये उत्तरबस्तीचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणज...

Read More

गुडघेदुखी

गुडघेदुखी ही पूर्वी वय झाल्यावर उद्भवणारी समस्या आता कमी वयातच उद्भवायला लागली आहे. विविध कारणांनी गुडघ्यांची झीज होते त्यामुळे गुडघेदुखी उ...

Read More

मायग्रेन- अर्धावभेदक -आयुर्वेद

मायग्रेन हा वारंवार उद्‍भवणारा गंभीर व डोके ठणकवणारा आजार आहे. जो कधी डोक्याच्या एका बाजूला किंवा दोन्ही बाजूंना जाणवतो.आयुर्वेद शास्त्रामध्...

Read More

व्हेरीकोज व्हेन्स आणि आयुर्वेद

आपल्या शरीरात अशुद्ध रक्तवहन करण्यासाठी व्हेन्स म्हणजे शीरा असतात. पायातील रक्ताला गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या विरोधात रक्त प्रवाहित व्हावे लागत...

Read More

सुवर्णबिंदू प्राशन

लहान मुलांमध्ये आजारी पडण्याचे किंवा संसर्ग जडण्याचे प्रमाण अधिक असते  त्यामागील प्रमुख  कारण म्हणजे  कमकुवत 'रोगप्रतिकार शक्ती' ! ...

Read More